Kontrole zewnętrzne

2021

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem sposobu rozliczenia dotacji podmiotowej
Okres objęty kontrolą: 03.02.2021 - 19.02.2021r.
Okres kontroli: rok 2020

2020

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem sposobu rozliczenia dotacji podmiotowej
Okres objęty kontrolą: 05.02.2020 - 21.02.2020 r.
Okres kontroli: rok 2019
Kontrola przeprowadzona przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.
Zakres kontroli: zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem i utrzymania reżimu sanitarnego
w zakładach pracy. Okres objęty kontrolą: 01.10.2020 r.
Okres kontroli: rok 2020

2019
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem sposobu rozliczenia dotacji podmiotowej
Okres objęty kontrolą: 01.02.2019 - 15.02.2019 r.
Okres kontroli: rok 2018

2018
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem sposobu rozliczenia dotacji podmiotowej
Okres objęty kontrolą: 01.01.2018 - 31.12.2018 r.
Okres kontroli: sierpień 2018

2017
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 - 31.12.2016 r.
Okres kontroli: lipiec – sierpień-wrzesień 2017

2016
Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie wykonywanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki składnikami majątku.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2015 - 31.12.2015r.
Okres kontroli: lipiec - sierpień 2016

2015
Kontrola przeprowadzona przez Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie i rozliczanie świadczeń, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Okres objęty kontrolą: 2012 – 2014 r.
Okres kontroli: czerwiec 2015

Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miasta Radzionków na podstawie zarządzenia Nr 856/2012 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Samodzielne Stanowisko ds. kontroli.
Zakres kontroli: realizacja planu wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 - 31.12.2014r.
Okres kontroli: czerwiec – lipiec 2015


Opublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 23.02.2021
Podpisał: Halina Zgoda
Dokument z dnia: 10.06.2015
Dokument oglądany razy: 915
18.10.2021 // www.biblioteka.radzionkow.pl/bip