Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dokumenty papierowe należy składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Radzionkowie, ul. Knosały 61a, w godzinach pracy Biblioteki

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Knosały 61a
41-922 Radzionków

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu i stopnia pilności.


Opublikował: Halina Zgoda
Publikacja dnia: 09.06.2015
Podpisał: Halina Zgoda
Dokument z dnia: 09.06.2015
Dokument oglądany razy: 624
13.06.2021 // www.biblioteka.radzionkow.pl/bip